Кейс: CRM-система для позамовного виробництва

Сьогодні у нас стаття-кейс від нашого партнера Integro. Хлопці займаються впровадженням та супроводом топових CRM-систем. Проводять початковий аудит, оптимізацію та впровадження автоматизації бізнес-процесів, налаштування каналів комунікацій, інтеграцію із зовнішніми системами та багато іншого.

Зазвичай CRM розглядають як інструмент відділу продажів, а ERP, як інструмент організації виробництва. У той же час багато наших замовників мають резонне бажання відстежувати в CRM повний цикл обробки замовлення: від першого звернення до отримання зворотного зв’язку.

Опис кейсу

Наш замовник вже скористався ERP-системою. Він звернувся до нас із питанням про впровадження CRM Bitrix24 для організації роботи відділу продажу та єдиного інформаційного простору підприємства.

Почнемо з того, що існуючою системою ERP користувався виключно виробничий відділ. Це призвело до того, що:

 1. утворився критичний розрив інформаційних потоків між відділами компанії;
 2. знизилась ефективність як виробничого підрозділу, так і підприємства загалом;
 3. через відсутність об’єднаної оперативної інформації було неможливо ухвалити об’єктивні управлінські рішення.

В результаті були поставлені такі цілі:

 1. забезпечити у реальному часі безшовну передачу даних про замовлення;
 2. включити його фінансову складову між підрозділами;
 3. зробити розділений доступ до інформації відповідно до рольової моделі.

Реалізація кейсу

Повний цикл обробки замовлення у реалізованому прикладі виглядає наступним чином:

 • Прийом та уточнення замовлення;
 • Підготовка, погодження та виконання фінансової складової замовлення;
 • Виробництво;
 • Доставка (монтаж) до замовника;
 • Фінальні активності.

На перший погляд етапи нічим не відрізняються від звичайної реалізації такого процесу в CRM. Але найцікавіші рішення ми залишили на потім 😊

Перше рішення

Консолідація одного замовлення виготовлення багатьох окремих компонентів. Кожен компонент передається та виконується на виробництві відповідно до власного бізнес-процесу.

Також ми забезпечили передачу інформації про статус виробництва кожного компонента на основне замовлення. І все це у реальному часі. Завдяки цьому рішенню відповідальний менеджер завжди має інформацію про статус виконання всього замовлення.

Друге рішення

Відстеження термінів виконання замовлення як загалом, так і на рівні окремої виробничої стадії кожного компонента.

Третє рішення

Розрахунок винагороди співробітників та залучених партнерів будується на підставі нормативних (і фактичних) трудових чи фінансових витрат. Формування звітності відбувається відповідно до запланованих та виконаних виплат.

Четверте рішення

Розрахунок прибутковості як окремого компонента, так і замовлення загалом.

Результат

В результаті впровадження замовник зміг суттєво знизити витрати та підвищити ефективність підприємства. Це стало можливим за рахунок:

 1. відмови від використання окремої ERP-системи
 2. об’єднання всіх процесів у рамках єдиного продукту — CRM Bitrix24.

За додатковою інформацією щодо впровадження рішень для позамовного виробництва сміливо звертайтесь до Integro.