Публічна пропозиція (оферта)

Публічна пропозиція (оферта)

Публічна пропозиція (оферта) на укладення договору
про надання послуг

 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    

1.1.  Зазначений нижче текст оферти (далі – «Оферта») адресується будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – «Замовник») і є офіційною пропозицією ТОВ «О-2» (код ЄДРПОУ 36376733), який діє на підставі Виписки з Єдиного Державного Реєстру, укласти договір про надання електронних комунікаційних  послуг (далі–«Договір» та/або «Оферта»), перелік та розмір оплати яких вказані на сайті http://streamtele.com (далі – «Сайт»).

1.2.  Згідно із положеннями ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти  є однаковими для всіх Замовників.

1.3.  Для користування послугами, що надаються Виконавцем Замовнику необхідно погодитись з умовами Оферти.

1.4.  Керуючись положеннями ч. 6. ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015(далі – «Закон»)  та у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України Замовник погоджується на умови Оферти любими з вказаних способів:

для отримання доступу до Сервісу, Замовник  залишає на сайті Виконавця онлайн заявку, в яку вносить найменування , e-mail та телефон (первинні особисті дані). Відправляючі свої персональні дані, Замовник (у разі якщо це фізична особа) надає згоду на обробку та збереження своїх персональних даних.

погоджуючись з активною кнопкою «Я приймаю умови Оферти», яка розміщена під пунктами для введення Замовником своїх персональних даних під час реєстрації.

– оплата послуг є акцептом даної Оферти.

1.5.  З моменту вчинення дій, вказаних в п. 1.4 Оферти між Сторонами є укладеним договір про надання послуг (надалі – Послуги )на наведених в Оферті умовах, який діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань.

1.6.  Дана Оферта є пропозицією укласти публічний договір, який також є і договором приєднання, тому він може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.7.  Погоджуючись з умовами Оферти, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма її пунктами та інформацією, оприлюдненою на Сайті в в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень.

1.8.  Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Оферти та укладених відповідно до неї договорів з  повідомленням Замовника шляхом розміщення інформації про зміни на своєму веб-сайті, не менше ніж за 7 (сім) днів до запланованої дати внесення змін. У випадку незгоди з такими змінами Замовник має право відмовитись від подальшого користування Послугами  та в порядку, визначеному в Оферті, вимагати повернення невикористаного авансу, якщо такий наявний на особовому рахунку Замовника.

1.9.  У випадку підписання між Замовником та Виконавцем письмового договору, з моменту його укладення ця Оферта не застосовується до відносин між Замовником та Виконавцем, та вони діятимуть відповідно до визначених письмовим договором умов.

1.10.   Виконавець цією Офертою не бере на себе жодних зобов’язань, крім вказаних в Оферті та пов’язаних з наданням можливості користування Послугами.

 

 1.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.  Погоджуючись на істотні умови Оферти сторони надають згоду, що терміни вживатимуться в такому значенні:

«Публічна пропозиція (оферта)», або «Оферта» або «Договір»– пропозиція Виконавця адресована необмеженій кількості осіб укласти договір із зазначенням всіх необхідних для цього умов.

«Замовник» – особа, яка способом, вказаним в п. 1.2 цієї Оферти, уклала договір про надання послуг.

«Прийняття пропозиції (акцепт)» – повне і беззастережне прийняття
Замовником  пропозиції щодо укладення договору на визначених Виконавцем умовах.

«Сайт» -це сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет.

«Обліковий запис» – запис в системі Виконавця (пара логін / пароль або спеціальний api-ключ), що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Замовника й авторизовану особу (представника).

«Логін» – алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує Замовника серед інших користувачів Сайту.

«Пароль» – секретне слово або певна послідовність символів, призначена для ідентифікації Замовника.

«Електронний підпис одноразовим ідентифікатором» – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Замовником, який прийняв пропозицію (Оферту) укласти електронний договір, та надсилаються Виконавцеві;

«Користувач» чи «Абонент» – споживач електронних комунікаційних  послуг будь-якого Оператора, який входить до бази даних отримувачів sms-повідомлень Замовника, та належним чином надав свою згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

«Оператор» – юридична особа – резидент України, постачальник електронних комунікаційних послуг, який має право на надання послуг мобільного зв’язку (Оператор мобільного зв’язку) або на надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпровідного доступу до електронної комунікаційної  мережі (CDMA Оператор), незалежно від стандарту, на території України або інших країн світу.

«Система» (Сервіс) – це належний Виконавцю програмно-апаратний комплекс, який забезпечує технічну можливість надання Послуг, що дозволяє Замовнику зареєструватися, здійснювати роботу та контролювати свій Особистий кабінет тощо. Доступ до Системи надається Замовнику після реєстрації.

«Особистий кабінет» – багатофункціональний веб–інтерфейс Замовника в Сервісі Виконавця, який є сукупністю даних однієї копії Системи з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об’єкти Сервісу для їх спільного відображення і використання, доступ до якого здійснюється після авторизації – введення логіну та паролю.

«Послуги» – послуги які надає Виконавець, зазначені на його сайті: https://streamtele.com/ на виконання цієї Оферти.

«Пакет» – обрана умова тарифного плану.

«Технічна підтримка»  – заходи, здійснювані Виконавцем в встановлених їм межах і обсягах для забезпечення функціонування Сервісу, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Замовника з питань використання Сервісом.

«Альфанумеричне Ім’я» – унікальна комбінація літер, або літер та чисел, що використовується для забезпечення надання послуг, та яка використовується для обміну повідомленнями між Замовником та Користувачем.

«Національне Альфанумеричне Ім’я» – Альфанумеричне ім’я, яке погоджено та внесено Операторами України до списку Національних Альфанумеричних імен.

«Міжнародне Альфанумеричне Ім’я» – Альфанумеричне ім’я, яке погоджено та внесено Операторами України до списку Міжнародних Альфанумеричних імен.

«Динамічне Альфанумеричне Ім’я» – унікальна комбінація латинських літер або унікальна комбінація латинських літер з арабськими цифрами (до 11 символів), яка обирається Замовником на його власний розсуд із внесених до списку Операторів України Альфанумеричних імен та яка відображається у Повідомленнях, що передаються Користувачам, як підпис Замовника.

 

«SMS-повідомлення» – коротке текстове повідомлення, що містить інформацію в цифровому текстовому форматі довжиною до 160 латинських символів або до 70 латинських символів, або кожна частина об’єднаного повідомлення розміром до
140 байт, або кожне бінарне повідомлення розміром до 140 байт. Заключні фрагменти об’єднаних текстових або бінарних повідомлень розміром менш ніж 140 байт вважаються окремим sms- повідомленням. У випадку відправлення двох об’єднаних повідомлень, їх довжина буде дорівнювати 306 і 134 символам відповідно, при трьох об’єднаних повідомленнях, їх довжина буде становити 459 і 201 символів відповідно. При відправленні десяти й більше об’єднаних sms-повідомлень, Виконавець не гарантує Замовникові коректність їхньої доставки Користувачам. У випадку, коли термін «Повідомлення» використовується для ідентифікації переданої Сторонами один одній інформацій, цей термін не має значення «SMS-повідомлення».


«Короткий номер» – номер з номерного ресурсу Оператора України, за допомогою якого здійснюється передача Повідомлень від Замовника для Користувачів на Електронній комунікаційній  мережі Операторів, в тому числі у разі технічної неможливості використання Альфанумеричного Імені або Динамічного Альфанумеричного Імені.


«Спам-повідомлення» або «Спам» – не замовлене попередньо Користувачами електронне текстове повідомлення незалежно від його змісту або яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

 • доставляються Користувачам без їх попередньої згоди або призвели до скарг цих Користувачів з приводу їх отримання;
 • доставляється Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та/або відправити електронне текстове повідомлення на запропоновані номери, або взяти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі Оператора, відмінної від мережі Оператора, абоненти якого отримують Повідомлення;
 • повідомлення, зміст яких суперечить законодавству України або є неправомірним;
 • повідомлення мають однаковий текст і є масовими, тобто доставляються більш ніж десяти Користувачам без їх попередньої згоди;
 • повідомлення з однаковим або різним текстом доставляється одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 разів на добу;
 • повідомлення, яке буде протарифіковане після його отримання для Користувача, за умови що Користувач не замовляв такого повідомлення;
 • повідомлення призвело до подання скарг Користувачем, або виникнення перешкод
  технічного характеру в роботі Системи або телекомунікаційній мережі Оператора;
 • повідомлення не містить Номер телефонної лінії сервісного обслуговування Замовника.
 • повідомлення не містить достовірні відомості про назву, власну поштову чи
  електронну адресу Замовника цих повідомлень, за умови, що Користувач не замовляв такого повідомлення;
 • подальше отримане повідомлення Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;
 • повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборча агітація або політична реклама;
 • повідомлення містить інформацію еротичного чи порнографічного характеру;
 • Повідомлення містить рекламу субʼєктів грального бізнесу (азартні ігри, казино);
 • повідомлення містить інформацію релігійного (культового) характеру;
 • повідомлення містить рекламу/інформацію, що суперечить вимогам суспільної моралі, інформацію, що посягає на цілісність територіальних кордонів України, порушує основи конституційного ладу та містить інформацію дискримінаційного змісту, розпалює міжнаціональну чи релігійну ворожнечу, посягає на честь і гідність особи;
 • повідомленням порушується порядок та спосіб надання рекламної інформації, визначений Законами України «Про рекламу» та «Про інформацію»;
 • повідомлення містить рекламу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для
  товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби;
 • повідомлення містить віруси, чи інші елементи, які можуть завдати шкоди роботі телекомунікаційної мережі/обладнанню Операторів та/чи Виконавця або кінцевому обладнанню Користувачів.
 • «Фішинг-повідомлення» або «Фішинг» – повідомлення, яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

– надсилається з метою незаконного заволодіння конфіденційними даними Користувачів, конфіденційними реквізитами їх платіжних інструментів, інформацією необхідною для входу до систем дистанційного обслуговування, ідентифікуючою інформацією, необхідною для доступу до банківських рахунків, а також спроб такого незаконного заволодіння конфіденційною інформацією (наведений перелік надалі іменується – Конфіденційна інформація);

– повідомлення, що методами психологічного впливу схиляють Користувачів переходити на скомпрометовані сайти та введення на них Конфіденційної інформації;
– повідомлення, яке містить посилання на сайти, доменне ім’я яких містить назву органів державної влади, громадських організацій, фінансових установ, офіційних електронних порталів органів державної влади, зареєстрованих торгівельних марок, проте надсилається не офіційним представником органів державної влади, фінансових установ, юридичних або фізичних осіб, яким належать такі торгівельні марки;

– повідомлення, яке містить посилання на сайти, доменне ім’я яких схоже на назви органів державної влади, громадських організацій, фінансових установ, офіційних електронних порталів органів державної влади, зареєстрованих торгівельних марок;

– повідомлення, яке шляхом введення в оману видаючи себе за осіб, у тому числі юридичних, що заслуговують довіри схиляють Користувача до добровільної передачі Конфіденційної інформації;

– повідомлення за допомогою якого була спроба (успішна або неуспішна) незаконного заволодіння Конфіденційною інформацією Користувача, незалежно від отримання скарг від такого Користувача.

2.2. У разі, якщо Замовник користуватиметься послугами з передачі повідомлень, які надходять у  додаток Viber, терміни під час надання таких послуг будуть мати наступне значення:

«Додаток Viber» (або «Viber») – програмний додаток, розробником якого є Компанія Viber, який включає VoIP технологію, засоби миттєвої передачі повідомлень Користувачам, інші засоби інформаційного обміну між Користувачами та може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персональних комп’ютерах.

«Повідомлення» – інформаційні повідомлення (окрім повідомлень, які не відповідають вимогам цієї Оферти) на отримання яких Користувач надав попередню явно виражену згоду, які формуються та замовляються Замовником та передаються на кінцеве обладнання Користувачів через Додаток Viber. Повідомлення може містити текст (до 1000 знаків кириличного чи латинського алфавіту), зображення, кнопки (з посиланнями на URL- адреси) в будь-якій комбінації. Повідомлення за змістом розподіляються на наступні типи:

«Транзакційні повідомлення» – персональні інформативні (сервісні) та транзакційні повідомлення не рекламного характеру, що містять інформацію про конкретну операцію/транзакцію виконану для певного Користувача (окрім будь-яких Заборонених повідомлень), на отримання яких Користувач надав попередню явно виражену згоду (обробка замовлень/ операції з рахунками Користувача, повідомлення про списання/отримання коштів та інші аналогічні сервісні (транзакційні) повідомлення.

«Рекламні та/або привітальні повідомлення» – повідомлення, що містять рекламу/рекламну інформацію та/або комбіновані повідомлення, що одночасно містять ірекламну інформацію, і інформацію про виконані транзакції/операції, тощо та/або повідомлення, що містять привітання, а також інші повідомлення (відмінні від Транзакційних Повідомлень), на отримання яких Користувач надав явно виражену згоду (окрім будь-яких Заборонених повідомлень та повідомлень, що містять інформацію/тематику, направленняякоїнедопускається/заборонено згідно цієї Оферти або чинного законодавства).

«Компанія Viber» – юридична особа Viber Media S.àr.l., що є власником прав інтелектуальної власності на Додаток Viber.

«Послуга передачі повідомлень через Додаток Viber» (або «Послуга» або «Послуги») – забезпечення Виконавцем можливості передачі Повідомлень від Замовника на Кінцеве обладнання Користувачів через Додаток Viber у відповідності до умов цієї Оферти, що здійснюється шляхом надання Виконавцем Замовнику Клієнтського API, доступу до Web- Інтерфейсу або за протоколами: HTTP(S)/XML, SMPP, SMTP.

Авторизовані особи (представники) – фізичні особи представники Замовника, яким Замовник надає доступ до користування своїм акаунтом у Системі.

2.3. Наведені вище терміни, мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині, а також як при зазначенні з великої літери, так і з малої. Інші терміни, що не визначені у цьому та інших розділах цього Договору, матимуть значення, встановлене чинним законодавством України або, у разі відсутності визначення у законодавстві – загальновживане значення.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених цією Офертою Виконавець надає на оплатній основі Замовнику Послуги з консультування з питань інформатизації, які полягають у наступному:

3.1.1. надання доступу до Сервісу Виконавця;

3.1.2. забезпечення можливості передачі sms-повідомлень через Систему Виконавця на електронні комунікаційні мережі загального користування, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги у відповідності до умов цієї Оферти

3.1.3. забезпечення можливості передачі повідомлень Viber;

3.2.  Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги у відповідності до умов цієї  Оферти.

3.3. Послуги використання Сервісу надаються цілодобово протягом семи днів на тиждень без перерв (за винятком випадків, передбачених законодавством та цієї Оферти). Обліковий час для надання послуги – Київський.

3.4. Умовами надання послуги використання Сервісу Замовником, є оплата цих послуг відповідно до умов цієї Оферти, Правил Компанії Viber та Тарифів.

3.5. Тарифні умови (Тарифи) за цією Офертою визначені Виконавцем за посиланням: https://streamtele.com у відповідних розділах про тарифи.

3.6. В разі домовленості між  Замовником і Виконавцем, останній надає доступ Замовнику до Сервісу на тестовий безкоштовний період. Період тестового безкоштовного користування узгоджується і зазначається окремо в листі надісланому на електронну пошту Замовника, вказану при реєстрації.    

3.7. Користування Сервісом Виконавця для отримання Послуг за цією Офертою, здійснюється за допомогою прямого доступу Замовника до Особистого кабінету та/або за допомогою інтегрованого підходу (API) та/або комбінованим методом, до системи Замовника (за наявності технічної можливості).    

3.8. В разі непогодження умов платного користування Сервісом або відсутністю відповіді від Замовника чи відсутності інших додаткових домовленостей Сторін, протягом одного календарного дня з дати завершення тестового періоду , доступ до Сервісу буде припинений.

3.9. Виконавець надає Замовнику право використання Сервісу  без обмеження по території в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та цією Офертою.

3.10. При появі нових функцій в системі, крім функцій, розроблених за замовленням Замовника, Виконавець на свій розсуд має право вимагати додаткову оплату у разі їх використання Замовником.

3.11. У разі розробки Виконавцем функцій, які розроблено за замовленням Замовника, оплата вартості таких функцій здійснюється Замовником відповідно до рахунку виставленого Виконавцем, якщо Сторони письмово не домовляться про інше. 

3.12. Поступка (передача) прав і обов’язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового Замовника з усіма положеннями та умовами цієї Оферти.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1.  надати Замовнику Послуги відповідно до умов зазначених цією Офертою.

4.1.2.  забезпечити доступ до Особистого кабінету Замовника, використовуючи логін і пароль.

4.1.3.  забезпечити Замовнику в Особистому кабінеті через Сайт Виконавця або через API та/або комбінованим методом, можливість:

 • подавати на реєстрацію для перевірки та відстежувати статус кожного Альфанумеричного імені поданого на реєстрацію Виконавцю;
 • контролювати та/або створювати та/або видаляти та/або редагувати бази даних користувачів Замовника.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1.  отримати оплату згідно умов цієї Оферти;

4.2.2.  припинити надання Послуг Замовнику у випадку порушення Замовником своїх зобов’язань викладених в цій Оферті;

4.2.3.  дозволити або заборонити передачу sms-повідомлень за такими Альфанумеричними Іменами які відповідають або не відповідають вимогам даної Оферти.

4.2.4.  скоротити (призупинити) надання послуг на період запланованого чи позапланового технічного обслуговування, а також ремонту Обладнання Виконавця чи/та Електронних комунікаційних  мереж постачальників електронних комунікаційних послуг, що використовуються для надання Послуг.

4.2.5.  відмовитися здійснювати (або заблокувати) передачу Повідомлень для Користувачів на Електронній комунікаційній  мережі Операторів, у разі, якщо Повідомлення не відповідають та/або суперечать вимогам, передбачених цією Офертою;

4.2.6.  проводити перевірку Альфанумеричних Імен або Динамічних Альфанумеричних Імен, які використовувались Замовником, протягом будь-якого Розрахункового періоду. Якщо Виконавець виявить факт невідповідності Альфанумеричних Імен або Динамічних Альфанумеричних Імен встановленим цією Офертою  вимогам, Виконавець має право припинити передачу Повідомлень за такими Альфанумеричними Іменами або Динамічними Альфанумеричними Іменами та застосувати до Замовника штрафні санкції;

4.2.7.  для перевірки відповідності текстів Повідомлень умовам цієї оферти, законодавства та умовам компанії Viber, самостійно включати власні тестові телефонні номери до переліку телефонних номерів Користувачів відповідної розсилки Повідомлень Замовника;

4.3.  Замовник зобов’язаний:

4.3.1.  дотримуватись умов запропонованої Оферти, в тому числі, але не виключено, погодженої тематики Повідомлень;

4.3.2.  оплачувати замовлені Послуги у розмірах та в строки, встановлені згідно з Тарифами розміщеними в Особистому кабінеті;

4.3.3.  не допускати використання Системи Виконавця для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

4.3.4.  в обов’язковому порядку попередньо одержати від Користувача, на телефон якого планується відправлення sms-повідомлень із інформацією Замовника, явно виражену зафіксовану згоду на одержання таких повідомлень;
Замовник, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця, повинен надати письмове підтвердження того, що Користувач належним чином надав згоду на отримання Повідомлень від Замовника, або письмове підтвердження та обґрунтування відсутності у Повідомленні/Повідомленнях ознак Спаму. Письмове підтвердження має містити явно виражену згоду Користувача на отримання Повідомлень від Замовника, а також прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та особистий підпис (допускається електронний підпис) Користувача, а також дату отримання згоди;

4.3.5.  не допускати відправлення за допомогою Системи Повідомлень, які є Спамом, або мають ознаки Спаму;

4.3.6.  не допускати відправлення за допомогою Системи Повідомлень, які є Фішингом, або мають ознаки Фішингу;

4.3.7.  довести до відома Користувача sms-повідомлення інформацію про можливість і спосіб, за допомогою якого Користувач, якому адресовано sms-повідомлення може відмовитися від подальшого отримання sms-повідомлень, переданих з використанням Системи.

4.3.8.  у разі звернення Користувача щодо відмови від подальшого одержання Повідомлень, або повідомлення Виконавця про це, або виявлення Замовником самостійно чи після отримання запиту від Виконавця ознак спаму в Повідомленні/Повідомленнях, Замовник зобов’язаний негайно припинити відправлення Повідомлень, щодо яких була виявлена ця інформація або звернувся Користувач, а також негайно, протягом дня виявлення, повідомити про це Виконавця. Власником бази даних телефонних номерів Користувачів є Замовник. У разі пред’явлення Користувачами скарг/претензій/позовів до Виконавця або Оператора щодо отриманих Повідомлень, відповідальність за такими скаргами/претензіями/позовами несе Замовник.

4.3.9.  передавати на затвердження Виконавцю макети усіх рекламних матеріалів, які включають в себе посилання на назву Виконавця та/чи Оператора,  або на знаки для товарів та послуг Виконавця та/чи Оператора, або на Послуги. Оприлюднення таких матеріалів можливо лише на підставі попередньої письмової згоди Виконавця та/чи Оператора та затвердження Виконавцем та/чи Оператором макетів зазначених вище матеріалів.

4.3.10.         здійснювати відправку Повідомлень, лише після отримання від Виконавця попереднього письмового погодження тексту Повідомлень, а також способу і механіки їх відправлення у випадку, якщо такі Повідомлення містять або мають ознаки:

 • надання інформації (в тому числі рекламного характеру) про медичні послуги або медичні препарати
 • надання інформації (в тому числі рекламного характеру) про харчові добавки;
 • надання інформації (в тому числі рекламного характеру) про громадські організації;
 • надання інформації (в тому числі рекламного характеру), що стосується, прямо чи опосередковано, неповнолітніх осіб;
 • надання інформації (в тому числі рекламного характеру) у вигляді перехресного посилання в тексті Повідомлення.

Під «Перехресним посиланням» слід розуміти – надання інформації, джерелом/першоджерелом якої не є Замовник та/або надання інформації (в тому числі рекламного характеру), зміст якої не відповідає тематиці Повідомлень та не відповідає темі/торговій марці тощо Альфанумеричного/Динамічного Альфанумеричного імені, як-то, але не обмежуючись: надання інформації щодо подій/послуг/товарів/акцій сторонніх третіх осіб, які є партнерами/клієнтами Замовника та/або проводять вказані події/акції сумісно з Замовником, та/або залучили Замовника до рекламного просування власних подій/послуг/товарів/акцій тощо.

 

4.4.  Замовник має право:

4.4.1.  на реєстрацію в Сервісі Виконавця в рамках цієї Оферти;

4.4.2.  відповідно до обраного типу тарифу і пакету  розміщувати в Акаунті належні йому дані, якщо це не порушує цю Оферту і законодавство України.

4.4.3.  відправити понад 500 000 Повідомлень протягом одного календарного дня лише після отримання від Виконавця попереднього погодження такої відправки. Для цього Замовник повинен повідомити по електронній пошті уповноважену особу Виконавця, про таку відправку, не менш ніж за одну робочу добу до запланованої дати відправки;

4.4.4.  Через Сервіс Виконавця одержувати інформацію про стан переданих для відправлення повідомлень;

4.4.5.  Самостійно визначати суму поповнення Електронного віртуального рахунку.

4.4.6.  На повернення невикористаного авансу. Кошти повертаються Відповідно до вимог законодавства  з дати  отримання Виконавцем відповідного письмового звернення Замовника та/або його уповноваженого представника. Для цього:

 • Замовник-фізична особа зобов’язується зазначити у заяві: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання Замовника (повна адреса та поштовий індекс), серія та номер паспорта й реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або паспортний документ у формі ID-картки, ідентифікаційні дані особистого кабінету в системі Виконавця, банківські реквізити для повернення коштів, індивідуальний податковий номер платника податку, а також дата та номер Договору, за яким отримуються Послуги. До заяви додаються копії вищевказаних документів;
 • Замовник-юридична особа зобов’язується зазначити у  заяві: найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційні дані особистого кабінету в системі Виконавця, дата та номер Договору, за яким отримуються послуги, банківські реквізити для повернення коштів.
 • Банківські рахунки/картки, за якими здійснюється повернення невикористаного авансу, мають бути зареєстровані за Замовником. 

4.4.7.  Звертатись до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо покращення якості послуг, які надаються.

 

 1.     ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

 

5.1.  Реєстрація.

5.1.1.  Для того щоб скористатися Сервісом, Замовнику необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Замовника буде створені унікальний Рахунок і Аккаунт. Для додавання Авторизованих осіб (представників)  Замовнику необхідно самостійно дати доступ до Аккаунту;

5.1.2.  Для реєстрації Замовник зобов’язується надати достовірну і повну інформацію про себе і Авторизованих осіб (представників)  з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані;

5.2.  Логін і пароль для доступу до облікового запису Замовника або Авторизованої особи (представника);

5.2.1.  При реєстрації Замовник або Авторизована особа  (представник) самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім’я облікового запису Замовника або Авторизованої особи  (представника) і пароль для доступу до облікового запису. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.);

5.2.2.  Замовник або Авторизований особа (представник) самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного на власний розсуд пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії / бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під своїм Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі по угодами або договорами);

5.2.3.  Замовник зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Сервісу з використанням його облікового запису та / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Замовник зобов’язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом. Виконавець не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Замовником положень цієї частини Оферти;

5.3.  Видалення облікового запису. Виконавець має право заблокувати і видалити Обліковий запис Замовника, включаючи весь контент без пояснення причин, у разі порушення умов Оферти, дій які здатні завдати шкоди системі або репутації компанії, відповідно до цієї Оферти. З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до неї, а так само доступів до Сервісу з використанням цього облікового запису – неможливі.

5.4.  Замовник та / або Авторизовані особи (представники) не мають права вчиняти дії, які можуть спричинити;

5.4.1.  порушення функціонування обладнання та мережі Виконавця

5.4.2.  порушення роботи Сервісу або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Сервісу;

5.4.3.  несанкціонований доступ до Сервісу, а також інформаційно-обчислювальних і мережевих ресурсів Виконавця;

5.4.4.  заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству України

5.5.  Замовнику не надається можливість і право самостійної модифікації Сервісу.

5.6.  Замовник самостійно забезпечує наявність обладнання, для використання Сервісу та доступу до мережі Інтернет.

5.7.  Замовник гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп’ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв’язку з використанням Сервісу, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

5.8.  Замовник не має права використовувати Сервіс іншими способами, крім зазначених у цій Оферті, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї, крім тих випадків, коли Замовник  отримав такий дозвіл від Виконавця у письмовому вигляді, що оформлений згідно вимог законодавства .

 

 1. ВИМОГИ ДО АЛЬФАНУМЕРИЧНОГО ІМЕНІ

 

6.1.  Довжина Альфанумеричного імені не може перевищувати 11 символів латиницею;

6.2.  У Альфанумеричного імені забороняється використовувати:

 • символи (зокрема наступні {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) \ / ~ <>}”) (дозволено використовувати лише цифри та букви латинського алфавіту);
 • назви мобільних операторів та їх похідні;
 • нецензурні слова;
 • телефонні номери;
 • короткі номері;
 • власні імена (Vasya, Masha і т.д.);
 • незрозумілі слова (ght, asdf, …etc);
 • загальні назви;
 • бренди компаній / торгові марки без наявності письмового підтвердження (офіційного листа або договору) на право використання бренда/торгової марки від його власника імена, які порушують права третіх осіб.

6.3.  У Альфанумеричному Імені заборонено використовувати комбінації латинських літер та/або чисел (слова), які:

 • пропагують війну, національну і релігійну ворожнечу, зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України або іншої країни;
 • пропагують фашизм або неофашизм;
 • принижують або кривдять націю/расу або особу за національною/расовою ознакою;
 • пропагують неповагу до національних і релігійних святинь;
 • принижують особу, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), психічнохворих, літніх людей;
 • пропагують неуцтво, неповагу до батьків;
 • пропагують наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління і інші шкідливі звички;
 • мають сексуальний або еротичний характеру;
 • містять лайки;
 • містять знаки для товарів і послуг, або телефонні номери, або імена власні, на які Замовник не може підтвердити права на їх використання тощо;
 • являють собою випадковий набір літер та/або чисел, комбінація яких єнедостатньою для ідентифікації Замовника, як відправника Повідомлення.
 •  
 1.     ВИМОГИ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ

7.1.  Замовник самостійно або за допомогою третіх осіб формує зміст Повідомлень виходячи з наступної тематики:

7.1.1.  Повідомлення про банківські послуги (транзакції по банківських картках, залишки по кредитах, кінцевий строк сплати кредитів тощо);

7.1.2.  Реєстрація на Інтернет-сайтах;

7.1.3.  Повідомлення від служб таксі;

7.1.4.  Інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо погоджені з Виконавцем;

7.1.5.  Повідомлення страхових компаній;

7.1.6.  Повідомлення транспортних компаній, крім служб таксі;

7.1.7.  Повідомлення рекламного характеру;

7.1.8.  Новини;

7.1.9.  Оголошення;

7.1.10.         Привітання;

7.1.11.         Приймання участі в акціях та розіграшах від виробників товарів та послуг;

7.1.12.         Інші Повідомлення, на отримання яких Користувач надав свою згоду.

7.2.  Вимоги до Повідомлень, які створюються в рамках надання послуги:

7.2.1.  Повідомлення складається не більше ніж з 160 знаків латиницею, або не більше 70 знаків кирилицею (навіть, якщо хоч один знак написано кирилицею), в тому числі пробіли та інші знаки, у випадку перевищення таких лімітів – повідомлення розбивається на частини, кожна з яких відправляється та тарифікується як окреме Повідомлення;

7.3.  Заборонено використовувати короткі номери в тексті Повідомлення;

7.4.  Заборонено використовувати пропозиції відправити повідомлення або здійснити дзвінок на короткий номер в тексті Повідомлення;

7.5.  Текст повідомлення повинен містити контактну інформацію або телефон або web-сайт, за допомогою якого Користувач може відмовитись від розсилки або отримати додаткову інформацію щодо змісту повідомлення;

7.6.  Заборонено вживати в тексті повідомлення:

 • заклики до насилля або погрози;
 • політичну агітацію;
 • нецензурну лексику;
 • теми релігії, расизму, тероризму;
 • текст, яких можна розцінювати як шахрайство;
 • посилання на сайти, які містять “контент для дорослих”, рекламу послуг “для дорослих”.

7.7.  Замовник гарантує Виконавцю, що:

7.7.1.  зміст повідомлень щодо якої надаються Послуги відповідає нормам чинного законодавства України, зокрема Законам України «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України» тощо, а також нормам міжнародного права;

7.7.2.  не здійснюватиме розсилку Спам-повідомлень Користувачам .

7.8.  Рекламні Повідомлення блокуються в нічний час. Замовник зобов’язується відправляти Повідомлення через Сервіс Виконавця, з метою їх подальшої передачі Виконавцем для Користувачів до Електронних комунікаційних мереж Операторів, у наступні години розповсюдження:

7.9.  Повідомлення згідно пп. 7.1.1. – 7.1.4. цього розділу можуть відправлятися Замовником у період з 00:00 до 24:00.

7.10.   Повідомлення згідно пп. 7.1.5. – 7.1.12 цього розділу можуть відправлятися Замовником у період з 9:00 до 20:00 (у робочі дні) та у період з 11:00 до 18:00 (у неробочі та святкові дні).

 

 1.     ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1.  Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати, із зазначенням в призначенні платежу даних, необхідних для зарахування коштів до Особистого кабінету.

8.2.  Замовник оплачує Послуги, надані Виконавцем відповідно до чинних Тарифів, що вказуються в користувацькому інтерфейсі Особистого кабінету, або надіслані Замовнику в Комерційній пропозиції в електронному листі на офіційну пошту Замовника.

8.3.  Тарифи на Сайті в публічному доступі наведені виключено з інформаційною метою та не є умовами цієї Оферти.

8.4.  Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг, повідомивши Замовника про внесення змін, на свій вибір, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника або шляхом відображення інформації в Особистому кабінеті не більше ніж за 7 (сім) днів до дати набуття чинності нових Тарифів, при цьому зміни вартості набувають чинності з моменту відображення їх в Особистому кабінеті;

8.5.  Замовник здійснює оплату Послуг за допомогою кас, відділень банків, платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Виконавцеем способами, при цьому всі банківські операції (комісії) Замовник сплачує за свій рахунок. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність банківських та фінансових установ, а також не впливає на розмір комісій за грошові перекази від Замовника до Виконавця;

8.6.  Сплачені Замовником грошові кошти зараховуються до Особистого кабінету протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту зарахування їх на розрахунковий рахунок Виконавця. Замовник має право на отримання Послуг за умови позитивного значення балансу оплати та спожитих грошових коштів відповідно до даних Особистого кабінету;

8.7.  Після відправки повідомлень відбувається зменшення балансу Замовника пропорційно вартості відправки Повідомлень. У разі нульового або негативного значення на балансі Замовника, відправка повідомлень не відбувається. У разі якщо відбувається відправка повідомлень по базі номерів, кількість яких перевищує баланс, то відправка повідомлень буде здійснена на ту кількість Повідомлень на яку вистачить коштів на балансі Замовника

8.8.  Формування рахунків здійснюється за запитом Замовника;

8.9.  На вимогу Замовника, не раніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту закінчення Звітного періоду, Виконавець надає Замовнику акт наданих послуг (який є підтвердженням наданих послуг за даною Офертою), підписаний зі своєї сторони в 2-х примірниках.

8.10.   Замовник протягом 5 (пʼяти) днів з дати отримання акту наданих послуг зобов’язується підписати його та передати Виконавцю другий примірник або у той же строк направити Виконавцю свої мотивовані зауваження до акту наданих послуг у письмовому вигляді.

8.11.   У разі неотримання Виконавцем підписаного Замовником другого примірнику акту наданих послуг або мотивованих зауважень до акту наданих послуг у письмовому вигляді у вказаний у п. 8.8. строк, надані у звітному періоді Послуги вважаються прийняті Замовником у повному обсязі за актом наданих послуг, підписаним Виконавцем.

8.12.   Всі розрахунки за цим Договором здійснюються згідно зі статистичними та білінговими даними Виконавця, в тому числі, які відображуються на Електронному віртуальному рахунку.

 

 1.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

9.1.  Сервіс надається за принципом «як є». Замовник усвідомлює функціональні обмеження Сервісу і підтверджує, що вони можуть бути застосовні для конкретної його мети в рамках функціональних можливостей системи

9.2.  Cторона, що спричинила збитки іншій Стороні зобов’язуються відшкодувати такій Стороні прямі, документально підтверджені, збитки.

9.3.  Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує збереження і конфіденційність свого пароля.

9.4.  Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за порушення умов Договору Замовником. Усю відповідальність за відповідність рекламних послуг і матеріалів передбачених цим Договором, чинному законодавству України в повній мірі несе Замовник.
Виконавець не несе жодної відповідальності за цим Договором та не надає гарантій щодо доставки Повідомлень для Користувачів за цим Договором у випадках, коли Користувач знаходиться поза зоною досяжності Електронної комунікаційної  мережі відповідного Оператора або в зоні нестійкого покриття; у випадку вимкнення (відключення) Користувачем належного йому кінцевого обладнання; у випадку неналежної роботи Електронної комунікаційної  мережі Оператора, доступ до якої використовує Виконавець для надання Послуг за цим Договором; у випадку відправки Повідомлень Операторам інших країн світу; у випадку, якщо текст Повідомлення складається більш ніж з трьох частин, кожна з яких складається з 153 символів при використанні латинського алфавіту або 67 символів при використанні кирилиці; у випадку, якщо термінал Користувача не сертифіковано або заборонено в мережі чи державі, на території якої Користувач отримує Повідомлення; у випадку інших проблем апаратного чи програмного характеру з терміналом Користувача або помилок систем або персоналу Замовника.

9.5.  Виконавець не несе відповідальності за зміст sms-повідомлень, що розсилаються Замовником з використанням Системи.

9.6.  При виявленні факту відправлення Замовником за допомогою Системи Спаму, або Повідомлень, що мають ознаки Спаму, або порушення Замовником іншим передбачених даною Офертою обов’язків Виконавець має право негайно припинити надання Послуг Замовнику.

9.7.  При виявленні факту відправлення Замовником за допомогою Системи Фішингу, або Повідомлень, що мають ознаки Фішингу, або порушення Замовником інших передбачених даною Офертою обов’язків Виконавець має право негайно припинити надання Послуг Замовнику.

9.8.  У випадку відправлення Замовником за допомогою Системи Фішингу, або Повідомлень, що мають ознаки Фішингу, Виконавець має право за своїм вибором, окремо чи одночасно:

 • Негайно припинити чи призупинити надання Послуг;
 • Розірвати даний договір в односторонньому порядку;
 • Утримати із Замовника штраф у розмірі вартості невідправлених Фішинг-повідомлень, шляхом самостійного утримання відповідних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника.

9.9.  У тому випадку допущення з вини Виконавця прострочки надання Послуг Замовнику на строк понад 5 днів з дати розсилки та здійснення Замовником всіх необхідних дій для початку такої розсилки Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

9.10.   У випадку відправлення Замовником за допомогою Системи Спаму, або Повідомлень, що мають ознаки Спаму, або порушення Замовником інших передбачених цією Офертою та/або законодавством України  обов’язків Виконавець має право за своїм вибором, окремо чи одночасно:

 • Припинити  чи скоротити (призупинити) надання Послуг;
 • Розірвати Договір в односторонньому порядку;
 • Утримати із Замовника штраф у розмірі вартості невідправлених sms-повідомлень, шляхом самостійного утримання відповідних коштів з Електронного віртуального рахунку Замовника;
 • Вимагати повного відшкодування збитків;

9.11.   Виконавець відновлює надання Послуг якщо у результаті внутрішнього розслідування після консультацій із Замовником та отримання його письмових пояснень, факт порушень Замовником своїх обов’язків не підтвердився.

9.12.   Послуги надаються Виконавцем за принципом “AS IS”, тобто «ЯК Є», що зокрема, але не виключено, передбачає відсутність будь-яких гарантій доставки кожного повідомлення Користувачам, гарантій безперебійного функціонування Системи та технічної підтримки.

9.13.   У разі пред’явлення Користувачами скарг/претензій/позовів до Виконавця або Оператора щодо отриманих Повідомлень, які виникли з вини Замовника, такі скарги/претензії/позови задовольняються Замовниками власними силами та за власний кошт.

9.14.   Усі спори між Сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів вони розглядаються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до діючого законодавства України.

9.15.   Замовник повністю відшкодовує понесені Виконавцем через порушення умов Оферти збитки, а також на вимогу Виконавця сплачує (авансує) відшкодування навіть ще фактично не понесених Виконавцем збитків у випадку, якщо за нормами діючого законодавства чи договорів, укладених Виконавцем для забезпечення виконання цього Договору, з причини порушення Замовником своїх зобов’язань за цією Офертою, до Виконавця його контрагентами або державними установами (органами) можуть бути застосовані штрафні санкції чи заявлені вимоги про відшкодування збитків. У випадку отримання листа, повідомлення чи іншого документу, з якого вбачається факт застосування до Виконавця таких штрафних санкцій чи пред’явлення вимог про відшкодування збитків, Замовник зобов’язаний протягом трьох днів з дати отримання від Виконавця інформації про це сплатити зазначені у листі, повідомленні чи іншому документі від контрагента Замовника чи державної установи(органу).

 

 1. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

10.1.   Приймаючи умови цієї Оферти Замовник дає згоду на використання та автоматизовану обробку даних, як персональних, так і / або тих, що ідентифікують, а також персональних даних суб’єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов’язань за цією Офертою, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов’язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить Закону «Про захист персональних даних».

10.2.   Згода діє протягом усього терміну дії Договору і використання Замовником Сервісу. Замовник розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Сервісу.

 

 1.   КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

11.1.   Відповідно до умов даної Оферти будь-яка інформація і дані, отримані сторонами після прийняття Замовником умов даної Оферти являються суворо конфіденційними і не підлягають розголошенню і передачі третім особам, за виключенням випадків передбачених законодавством

11.2.   Невиконання зобов’язань щодо збереження статусу конфіденційності, передбачених п. 11.1. цієї Оферти є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі.

11.3.   Сторони зобов’язуються всебічно сприяти один одному при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

11.4.   Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

 

 1.   АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

 

12.1.   Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності і об’єктом авторських прав, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

12.2.   Алгоритми роботи Сервісу та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Сервісу в порушення умов цієї Оферти  розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для позбавлення Замовника наданих за цією Офертою прав.

12.3.   Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.

12.4.   Справжньою Офертою Замовнику не надаються ніякі права на використання товарних знаків та Знаків Обслуговування Виконавця та / або його партнерів.

12.5.   Замовник не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітною інформацію і відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені в Сервісі.

 

 1.   ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

 

13.1.   Виконавець здійснює Технічну підтримку Замовника, в тому числі з питань, пов’язаних з функціональністю Сервісу, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем в порядку і на умовах, зазначених у технічній документації до неї.

13.2.   Замовник має право звертатися в службу Технічної підтримки Виконавця без виплати додаткової винагороди за допомогою емейлу, телефону та іншими способами вказаним на сайті

13.3.   Для здійснення Технічної підтримки Виконавець має право вимагати від Замовника надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

13.4.   Контактні дані Технічної підтримки:

тел. +380 (44) 300-21-11;

тел. 0800 35 2111;

е-mail: [email protected]

 

 1.   ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

14.1.   Відповідно до умов даної Оферти Сторони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов’язань за цією Офертою,  якщо таке невиконання/неналежне виконання є результатом дії непередбачених і невідворотних обставин (форс-мажорних обставин), яких не існувало на дату прийняття Замовником умов цієї у всновленому нею порядку.

14.2.   До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; втручання органів державної влади, шляхом прийняття нормативних актів і/або дій, які унеможливлюють виконання положень даної Оферти (крім актів/дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї із Сторін), які виникли після погодження з цією Офертою, які Сторони не могли передбачити або запобігти прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов’язань.  

 

 1.   РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “О-2” 
IBAN : UA553052990000026002015005143 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 
Юридична адеса 01054, місто Київ, вулиця Олександра Кониського (Тургенєвська), будинок 38, офіс 207 Б 
Поштова адреса 01054, місто Київ, вулиця Олександра Кониського (Тургенєвська), будинок 38, офіс 402 А 
Є платником податку на прибуток на загальних підставах