Landline subscription fee

Landline phone numbers in the following cities::

Kiev, Odessa, Lviv, Kharkov, Dnipro, Zaporozhye, Nikolaev, Kherson, Vinnitsa, Poltava, Kremenchug, Lutsk, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Exactly, Zhitomir, Ternopil, Uzhgorod, Chernigov

TARIFFS

Landline subscription fee

Landline phone numbers in the following cities::

Kiev, Odessa, Lviv, Kharkov, Dnipro, Zaporozhye, Nikolaev, Kherson, Vinnitsa, Poltava, Kremenchug, Lutsk, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Exactly, Zhitomir, Ternopil, Uzhgorod, Chernigov